Stroompiek op de hubpoort

Een piek op de USB poort is een known issue bij microsoft sinds Windows XP met SP2. SP2 checkt immers de stroom die over de USB poorten gestuurd wordt. Aangezien de tolerantie van Microsoft (0.5) lager is dan de hardware tolerantie van sommige moederborden (bijv 0.7) geeft Windows XP SP2 melding van een te hoge piekspanning, zonder dat er ook maar iets aan de hand is. En dit zelf al zijn er helemaal geen usb-apparaten aangesloten, en indien die aangesloten zijn, werken ze ook perfect.

Ook bij Acer hebben ze op dit probleem ondervonden, en Acer heeft er een patch voor gemaakt. Door deze patch uit te voeren, en nadien de pc te herstarten kan dit probleem eenvoudig opgelost worden. De patch is hier te downloaden. Hij werkt niet alleen op Acer computers maar tot dusver op alle computers waarop we dit probleem hebben gevonden.

Sluit voor het uitvoeren van deze patch alle andere software af, want je computer zal moeten herstart worden. Klik op de link om de patch te kunnen downloaden, en daarna op uitvoeren of op opslaan om de patch later te kunnen uitvoeren.