Grote schoonmaak internet

Grote schoonmaak internetZoals de meeste ervaren internetters onder jullie waarschijnlijk al wel wisten, moet het internet elk jaar 12 uur afgesloten worden, teneinde de internet cleaning bots de kans te geven het net eens grondig schoon te maken. Bij deze schoonmaakbeurt worden dode email, inactieve ftp's, niet meer bestaande www links en gopher sites opgeruimd, zodat het internet hierdoor niet meer gehinderd wordt en uiteindelijk weer beter en sneller zal werken.

Dit jaar zal de schoonmaak vanmiddag (01-04-2011) beginnen om 11:00 uur CET (12:00 GMT) en precies 12 uur duren. Er is voor dit moment gekozen omdat gebruikers er dan wereldwijd naar alle waarschijnlijkheid het minste hinder van zullen ondervinden. Gedurende deze periode zullen 5 krachtige Internet zoekmachines het internet afspeuren en alle [LET OP: ALLE!!!] data die zij nog tegenkomen wissen.

Om Uw kostbare data tegen verlies te beschermen moet U de volgende maatregelen nemen:

  1. alle internet aansluitingen van locale computers, terminals en locale area netwerken los nemen.
  2. alle internet servers afsluiten of eveneens loskoppelen van het internet
  3. Eventuele direct op het internet aangesloten opslag media en printers uitzetten of loskoppelen van het internet
  4. Zorg ervoor dat geen enkele computer op geen enkele wijze (inbellen, schotel, netwerk etc.) met het internet contact maakt.

Het is begrijpelijk dat dit enige last kan veroorzaken. ICC (Internet Cleaning Company) verontschuldigd zich hiervoor bij voorbaat. Een en ander is echter onontbeerlijk voor het goed functioneren van het internet gedurende het komende jaar en de gestegen efficiency en snelheid zal Uw ongemak meer dan goedmaken. En denk eraan dat U niets kan overkomen als U zich aan de hierboven genoemde richtlijnen houdt.

Dank voor Uw begrip.