Gespecialiseerde computerdealer versus rechtstreekse verkoop

De gespecialiseerde computerdealer biedt de eindgebruiker meer mogelijkheden dan de rechtstreekse onpersoonlijke verkoop.Het bestuur van BCD heeft de idee opgevat om via een grote regionale/ nationale campagne de bevolking te sensibiliseren om hun informatica aankopen te laten verlopen via de dealer als gespecialiseerde vertrouwenspersoon.

We zijn namelijk de mening toegedaan dat de gemiddelde klant er alle baat bij heeft zijn goederen te kopen in het kanaal dat best uitgerust is om hem met woord en daad bij te staan.

Niet alleen is het belangrijk dat de klant terdege wordt geïnformeerd en met hem bekeken wordt welke zijn behoeften zijn om daarna de voor hem meest geschikte apparatuur te kunnen voorstellen.

Actueel wordt de klant door de agressieve reclame en bedrieglijke voorstellingen de verkeerde goederen en diensten aangeboden en blijft hij dikwijls in de kou staan als hij nadien op de zogezegd superieure service wil beroep doen.

Bovendien is na de aankoop het voor de klant uiterst belangrijk dat hij ook kan worden opgevolgd en bijgestaan. De mogelijkheden worden met de dag groter en ingewikkelder zodanig dat het voor de leek ook met de dag moeilijker wordt om nog zijn weg te vinden in de vele mogelijke oplossingen.

Vandaar de idee om de consument te informeren :

Dat de gespecialiseerde computerdealer hem meer mogelijkheden geeft dan de rechtstreekse onpersoonlijke verkoop.

Laat ons onszelf geen rad voor de ogen draaien door te denken dat nog lagere marges, nog aggresievere prijzen het antwoord zijn op de directe verkoop. Op onze jaarlijkse algemene vergadering werd met de deelnemers over dit idee beraadslaagd en alle aanwezigen aankoopgroepen, groepen en individuen gaven BCD carte blanche om een dergelijke actie op te starten.

Een dergelijke campagne is zeer duur en moet professioneel voorbereid en begeleid worden.
Momenteel werken wij de praktische mogelijkheden verder uit.

Maar ook een goed voorbereide campagne kan uiteraard enkel slagen als zij voldoende gesteund wordt door het ganse kanaal.

Bent u dealer, distributeur of fabrikant die resoluut voor het kanaal kiest. Sluit u aan bij BCD, steun ons financieel of contacteer ons als u praktisch wil meewerken.

Misschien zien we anders binnen enkele jaren de gemiste kans op echte samenwerking in.

(bron: www.computerdealers.be)