Uitvinder van Ctrl-Alt-Delete gaat met pensioen

De man die in vijf minuten tijd een van de beroemdste en meest gebruikte commando's voor computers programmeerde, gaat vrijdag met pensioen. De 55-jarige David Bradley is de uitvinder van Ctrl-Alt-Delete, het commando dat vastgelopen computers dwingt om te herstarten.

Bradley werkte 28,5 jaar voor IBM. In 1980 was hij een van de twaalf mensen die de eerste IBM PC bouwden. Het team had een eenvoudige toetsencombinatie nodig om de computer te kunnen herstarten. Bradley schreef de code die dat mogelijk maakte. "Ik wist niet dat het zo'n cultureel icoon zou worden. Ik heb veel meer dingen gedaan dan Ctrl-Alt-Delete, maar de toetscombinatie heeft me beroemd gemaakt", zei Bradley.

Als er nooit iets misging zou de combinatie nooit worden gebruikt: Bradleys faam berust dan ook op de fouten van anderen, met name die van Microsoft. Bij de viering van de twintigste verjaardag van de IBM PC in 2000 zat Bradley samen met Microsoft-oprichter Bill Gates in een discussiepanel. Het debat ging na een tijdje over Ctrl-Alt-Delete. "Ik heb het dan wel uitgevonden, maar Bill maakte het beroemd", zei Bradley. Gates kon er niet om lachen

Opgelet met aankopen via het internet

Uit een studie van het Europees Centrum voor Consumenten (ECC) blijkt dat één derde van alle goederen die in Europa worden aangekocht via internet nooit tot bij de klant geraakt.

De onderzoekers plaatsten 114 bestellingen bij verschillende internetwinkels. Ze zorgden ervoor dat de bestelling steeds naar een ander Europees land moest worden gestuurd. Zo werd bijvoorbeeld een bestelling op een Franse site geplaatst voor België. Slechts 75 producten kwamen aan op hun eindbestemming. De andere 49 bleken spoorloos, hoewel voor acht procent van de producten al een voorschot of zelfs de volledige factuur was betaalt.

Het ECC pleit dan ook voor een strengere controle op elektronische verkoop. Alle instanties waarschuwen de internetgebruikers om voorzichtig te zijn met aankopen via het internet. De groei van het internet is te snel en het aanbieden van producten op het net is te makkelijk, om alles en iedereen controleerbaar te houden. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat de vertrouwde adressen van bedrijven die een reputatie te verdedigen hebben, plots onbetrouwbaar zouden zijn geworden

(bron: www.kmo-insider.biz)

Gespecialiseerde computerdealer versus rechtstreekse verkoop

De gespecialiseerde computerdealer biedt de eindgebruiker meer mogelijkheden dan de rechtstreekse onpersoonlijke verkoop.Het bestuur van BCD heeft de idee opgevat om via een grote regionale/ nationale campagne de bevolking te sensibiliseren om hun informatica aankopen te laten verlopen via de dealer als gespecialiseerde vertrouwenspersoon.

We zijn namelijk de mening toegedaan dat de gemiddelde klant er alle baat bij heeft zijn goederen te kopen in het kanaal dat best uitgerust is om hem met woord en daad bij te staan.

Niet alleen is het belangrijk dat de klant terdege wordt geïnformeerd en met hem bekeken wordt welke zijn behoeften zijn om daarna de voor hem meest geschikte apparatuur te kunnen voorstellen.

Actueel wordt de klant door de agressieve reclame en bedrieglijke voorstellingen de verkeerde goederen en diensten aangeboden en blijft hij dikwijls in de kou staan als hij nadien op de zogezegd superieure service wil beroep doen.

Bovendien is na de aankoop het voor de klant uiterst belangrijk dat hij ook kan worden opgevolgd en bijgestaan. De mogelijkheden worden met de dag groter en ingewikkelder zodanig dat het voor de leek ook met de dag moeilijker wordt om nog zijn weg te vinden in de vele mogelijke oplossingen.

Vandaar de idee om de consument te informeren :

Dat de gespecialiseerde computerdealer hem meer mogelijkheden geeft dan de rechtstreekse onpersoonlijke verkoop.

Laat ons onszelf geen rad voor de ogen draaien door te denken dat nog lagere marges, nog aggresievere prijzen het antwoord zijn op de directe verkoop. Op onze jaarlijkse algemene vergadering werd met de deelnemers over dit idee beraadslaagd en alle aanwezigen aankoopgroepen, groepen en individuen gaven BCD carte blanche om een dergelijke actie op te starten.

Een dergelijke campagne is zeer duur en moet professioneel voorbereid en begeleid worden.
Momenteel werken wij de praktische mogelijkheden verder uit.

Maar ook een goed voorbereide campagne kan uiteraard enkel slagen als zij voldoende gesteund wordt door het ganse kanaal.

Bent u dealer, distributeur of fabrikant die resoluut voor het kanaal kiest. Sluit u aan bij BCD, steun ons financieel of contacteer ons als u praktisch wil meewerken.

Misschien zien we anders binnen enkele jaren de gemiste kans op echte samenwerking in.

(bron: www.computerdealers.be)