Verwerping van de zogenaamde softwarepatentenrichtlijn

N-VA Europarlementslid Frieda Brepoels is verheugd over de verwerping van de zogenaamde softwarepatentenrichtlijn. Ze pleit voor een algemeen Europees octrooi met het oog op de rechtszekerheid en het verwezenlijken van de doelstellingen van Lissabon.

Het voorstel van de Europese Commissie van 2001 voor octrooibaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen, werd in een eerste lezing door het Europees Parlement in 2004 grondig aangepast.

De Europese Raad formuleerde in maart 2005 het gemeenschappelijk standpunt, dat op geen enkele manier rekening houdt met de opmerkingen van het Europees Parlement.

Het Europees Parlement verwierp vandaag het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met een overweldigende meerderheid van 95%, in de procedure van de tweede lezing.

Er bestond immers teveel dubbelzinnigheid over de reikwijdte van de richtlijn. De kleine softwareontwikkelaars en KMO's waren terecht bezorgd over het feit dat dit voorstel het ontwikkelen van nieuwe toepassingen en ideeën op het gebied van software ernstig zou kunnen beperken.

Brepoels is erg opgetogen met de beslissing van het Parlement om het standpunt van de Raad niet te steunen. De Commissie heeft al laten verstaan dat ze niet met een aangepast voorstel komt, de richtlijn is dus definitief van de baan.

"Ik hoop dat de Europese Commissie vanaf nu werk zal maken van een algemeen Europees octrooi, waarin horizontaal over alle sectoren heen nagedacht wordt over het patenteren en het toekennen van octrooien, en dit in een goed uitgewerkt juridisch kader."

Frieda Brepoels
Europees parlementslid N-VA

(bron: Hermes)

Wat is spyware en hoe kan ik dat verwijderen van mijn pc?

Spyware is vervelende software dat de laatste tijd nog meer dan virussen problemen veroorzaakt bij het gebruik van de pc.

Spyware is een verzamelnaam voor computer code die

  • persoonlijke gegevens van op uw computer door stuurt naar andere computers die verbonden zijn op het internet (spyware)
  • pop-ups en banner te pas en te onpas op uw scherm laten verschijnen (adware)
  • browser instellingen automatisch aanpast zodat bij het openen van uw browser de website van maker er van steeds geopend wordt (adware)
  • de mogelijkheid biedt aan andere internet gebruikers de capaciteiten van uw computer te gebruiken (trojans)
  • uw computer slecht doet functioneren (malware)
  • ...

Anders dan een virus, verspreid spyware zichzelf niet, en wordt spyware geinstalleerd door de pc-gebruiker. Bij veel freeware (software die gratis verkrijgbaar is op het internet) wordt er spyware toegevoegd omdat de ontwikkelaars van deze freeware tools zo toch een financiele vergoeding krijgen van hun sponsors voor de software die ze maken en gratis ter beschikking stellen, maar ook op porno of casino websites, wordt dikwijls de vraag gesteld om bepaalde zaken te installeren om zo toegang te krijgen op deze sites.

Voorkomen is beter dan genezen, en goed opletten is dus de boodschap.

Indien je toch spyware op je pc geinstalleerd hebt, dan kan je deze wel verwijderen met speciaal daarvoor ontwikkelde tools. Er zijn er verschillende beschikbaar waarvoor je fors moet betalen, er zijn ook goede gratis alternatieven.

Wat is een hoax?

Een nepwaarschuwing, in het Engels "hoax" genoemd, is een e-mailbericht dat zich tracht te verspreiden als een kettingbrief. Dit betekent dat in de boodschap de lezer wordt aangespoord om zoveel mogelijk mensen te informeren.

De boodschap van een hoax-bericht kan divers zijn. Er zijn hoax-berichten bekend die zich doen voorkomen als een donor e-mail alsook berichten die "waarschuwen" voor een bepaald bestand op uw computer wat een virusbestand zou zijn. In alle gevallen is de boodschap onjuist en kan de verwarring en ook schade enorm zijn.

Zo roep bijvoorbeeld het bericht "jdbmgr.exe" op tot het verwijderen van een Windows bestand. Een bestand dat zeker nodig is voor het gebruik van bepaalde onderdelen van Windows.

Hoe herken je een hoax?
De meeste hoax-berichten zijn eenvoudig te herkennen. Ze roepen op om het bericht “door te sturen” naar alle contactpersonen. Indien een oproep met een dergelijke strekking aanwezig is moet u waakzaam zijn. Controleer vervolgens op deze website of het bericht bij ons bekend is. Indien dit het geval is weet u dat het bericht niet juist is en dat u het kunt verwijderen.

Iemand verstuurt een hoax aan u?
Een hoax wordt zoals gezegd vaak doorgestuurd uit onwetendheid. Ontvangt u een hoax? Informeer dan de afzender over de onjuistheid van het bericht, en maak bijvoorbeeld melding van deze website. Diegene zal dan hopelijk een volgende keer niet opnieuw dezelfde vergissing begaan.

Wel of geen hoax?
Op deze website www.nepwaarschuwing.nl vindt u ingedeeld in een vijftal categorieën de bekende hoax-berichten.
De categorieën zijn:
- Hoax virus gerelateerd
- Hoax hackers gerelateerd
- Hoax hotmail gerelateerd
- Hoax financieel gerelateerd
- Hoax overige

Daarnaast kunt u gebruik maken van de zoekfunctie op deze website. Gebruik als zoekterm een bepaalde term of aanduiding die in het bericht wordt genoemd.

Mocht het bericht niet bekend zijn en vermoedt u toch dat het om een hoax zou kunnen gaan? Stuur het dan door aan Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.ij informeren u dan z.s.m.

De eerste hoax
De eerste hoax dateert van 1988, en ging over een "2400 baud modem virus". Sindsdien is het aantal hoaxes sterk toegenomen. De meeste voorkomende hoax op dit moment is "Good Times" dat reeds sinds 1994 actief is.

(bron: www.nepwaarschuwing.nl)