"Verzenden en klasseren" of "send and file" bestaat niet in microsoft outlook maar in vba hebben we hiervoor toch een oplossing gevonden

Een van de grootste problemen met microsoft outlook is dat bij het verzenden van mails al deze mails in de map verzenden komen te staan. Vooral voor wie folders gebruikt om zijn dossiers te klasseren of wie heel veel mail verstuurd die hij daarna ook niet meer wenst bij te houden is dit enorm vervelend. Ga je verzonden maar eens opkuisen nadien...

Met onderstaande code echter wordt er na het versturen van elk mailtje onderstaand scherm getoond waarmee je kan bepalen in welke folder je verstuurd mailtje moet bewaard worden, of je kan het ook in de folder met verwijderde mails dumpen als je het niet meer nodig hebt.

Map selecteren

De code installeren is vrij eenvoudig. Klik in Outlook op ALT-F11 om je visual basic editor te openen. Kopieer onderstaande code (beide functie's) en plak ze in ThisOutlookSession (zie ook onderstaande printscreen)

Microsoft Visual Basic Editor

Sluit de vb editor af en bewaar de wijzigingen. Ga daarna naar de macro beveiliging en zet deze op laag. Omdat dit geen gesigneerde code is, kan die enkel bij laag uitgevoerd worden, of ook bij gemiddeld, maar dan wordt bij het opstarten van outlook telkens gevraagd of je deze macro wel wil uitvoeren.

Beveiligingsniveau

Sluit Outlook af en start opnieuw op. Maak een testmailtje en verstuur het naar jezelf. Vanaf nu heb ook jij (terug) en send en file...

Let op deze code werd enkel getest met Microsoft Outlook 2003 !!!

Private Sub Application_ItemSend(ByVal Item As Object, Cancel As Boolean)
On Error GoTo errorHandler

Dim objNS As NameSpace
Dim objFolder As MAPIFolder
Set objNS = Application.GetNamespace("MAPI")
Set objFolder = objNS.PickFolder
If TypeName(objFolder) <> "Nothing" And IsInDefaultStore(objFolder) Then
Set Item.SaveSentMessageFolder = objFolder
End If
Set objFolder = Nothing
Set objNS = Nothing
Exit Sub

errorHandler:
Exit Sub
End Sub

Public Function IsInDefaultStore(objOL As Object) As Boolean
Dim objApp As Outlook.Application
Dim objNS As Outlook.NameSpace
Dim objInbox As Outlook.MAPIFolder
On Error Resume Next
Set objApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set objNS = objApp.GetNamespace("MAPI")
Set objInbox = objNS.GetDefaultFolder(olFolderInbox)
Select Case objOL.Class
Case olFolder
If objOL.StoreID = objInbox.StoreID Then
IsInDefaultStore = True
End If
Case olAppointment, olContact, olDistributionList, olJournal, olMail, olNote, olPost, olTask
If objOL.Parent.StoreID = objInbox.StoreID Then
IsInDefaultStore = True
End If
Case Else
MsgBox "This function isn't designed to work " & "with " & TypeName(objOL) & " items and will return False.", ,"IsInDefaultStore"
End Select
Set objApp = Nothing
Set objNS = Nothing
Set objInbox = Nothing
End Function

Dorkomtor... door Baard & Kale

DORKOMTOR… geschreven en uitgevoerd door het mannenduo
Baard & Kale (Danny Van Royen en Herman Cole)

Uraufführung: 3 december 1994 in podiumcafé 't Eynde te Belsele
Geïllustreerd met vijf tekeningen van Adriaan Cole

DORKOMTOR ne stoewmboewt mè roek uit zijn schau
Ik peis dattei Kloas bringt, gokkiktor ies gou.
Iksiendor ne meiter, ne bord enne staf.
En vlaggen, waal tfuftig, ze wapren neig straf.

DORSTOTTOR ne zwarten vanboven optak
mefriej groete àngden, mè ogen lek pek.
me neig witte tangden, ei lacht nogal dwos
Dassalwaal dieje Piet zen, diejenaalper va Klaos ?

DORSPRINGTOR -geloevik- precies oek u pjeird
azzo een schoen biestjen, en wafferne stjeirt
Ik oep dant nie uitschuft met dieje groete zak,
vol schoene kadookes, tis glattig mijn dak.

DORSTONDOR oek kingdren, ze moken lawijt
Ze zonbeter brof zen, die krijgen nog spijt
Wangt Piet -hijzotturven- die stiksinnun bol
Den iesten totte lesten, gewoen allemol.

DORDRIJFTOR waffèrder oek nog nen ballong,
Dassalmè sij grief zen, un soert kamiong,
mè mokskes, en spulgoed en veel sjokkelat
gebrocht uit den vremden, nor ongs schoene stad.

DORZATTOR in Sorgvliet tot vlak veur de schau (over 1997)
nen oep grote kingdren, gennien atter kou
ze aten, ze dronken, waätten zut goed
dakwammammel deur dien eilgen die wongderen doet

DORWACHTOR al ùùren ne vengt ennei schreejt (1998)
Den trein wulnie kommen, isdanno nie vreejt?
Hij wulwaal gowweirken, neig op zijn gemak.
Mor ‘t leven mee Eetjen Schouppe, da is gene kak.

DORDRINKTOR u mesken vermoeid onne Spa (1998)
Op ‘tglas stot u kroentjen en: P A OëL A
Ze zucht dantnie schoon is, ze zweet bleek blaa bloed
“Worrek daffur nodig, me Fràngs is toch goed !”

DORRANGENDOR mengsen bijeen veurru scheirm. (1998)
Ze dogen op knopkes, ze krijgentor weirm
daggotor van websaait, van surf en dieliet
ze zoeken de sporen van sint en van piet

DORTROEPTENDOR Baalgen bijeen opnenoep (1999)
Ze keken nor Flupken, diedeettor ne koep
Ook Kloas stongte blinken, bots nun appelsien
Patroen vande jongedochters!!! Mor nou nog Delfien.

DORSTROOMDENDOR Lieters mazout deur d'Aa Keirk (2000)
Medattie zo duur is, is dattoch geen weirk.
Morsjans datteê parking d'r alt nog nie is
Wangtèn rookkut indie-ottoos vaneigenst nie fris

DORZINDOR al kingders die vur ulder grief
Nor Kloas niemer schrijven gewoon minnembrief.
Ze mélen of faxen de wengsen norrèm
Of sturen een kleine boedschap mittu gsm.

DORLIEPENDOR giesteren gewoen overtstraôt
Nunnoep valse kloazen mi aalke plakkaôt
Oekanda, Oemagda, zindienie beschomt?
Ikfin datta vandie meesters toch echt nie betomt.

DORSLEUPTOR in ’t onker, vanachter dennoek (2001)
Ne vengt mennum board, missèn oar innen doek
“Hosanna Bin Laden”, riep tfolk va Kaboel!
Wansjangs dattie al zijn bommen nie uitsmeet op Doel.

DORSLOEGTORRE “Joenk” per vielloo op zijn toot (2002)
De pers was zjust weg, laag (v)Albert in de goot
Zottà geen complot zijn van mister Stief Stunt ?
Kwetteentè misschien ierachter op Kloas wààl gemunt ?

DORZONKTOR in Spanje nen boot mè petrol (2002)
Ik vreesden dant Kloaas was, mijn hert sloeg op ol
Mor tsangderdags zaak hem al stoan in de zon.
Me Piet keekkei nor de weirken on den Bongt Mjozon.

DORWIPTOR nu Paoshaos van bruine sjoklat (2003)
De morgent van Nuvjoar intmidden vantstat
Kalkoenrol mè Sinksen. Mè paosen pompoen.
Worrom zok den eejste Mei tèn, geej kloaaasfjiesten doen?

DORREETTOR nun otto verloren deur ‘t stad (2004)
Ei zocht nor de mart en hij vonttor u gat.
Ei moest nor den Houtbriel, hij kwam uit on‘t Lam
Entèn trug op Dereken, van wor dattei kwam

DORTROKTOR un missie nor China op rijs (2004)
De kroenprins mocht mee en è ee wurral prijs.
Hij lulde mor Roak, ei zit no in de tang.
Zoeïst asgemorwa zévert uit eigenbelang.

Stroompiek op de hubpoort

Een piek op de USB poort is een known issue bij microsoft sinds Windows XP met SP2. SP2 checkt immers de stroom die over de USB poorten gestuurd wordt. Aangezien de tolerantie van Microsoft (0.5) lager is dan de hardware tolerantie van sommige moederborden (bijv 0.7) geeft Windows XP SP2 melding van een te hoge piekspanning, zonder dat er ook maar iets aan de hand is. En dit zelf al zijn er helemaal geen usb-apparaten aangesloten, en indien die aangesloten zijn, werken ze ook perfect.

Ook bij Acer hebben ze op dit probleem ondervonden, en Acer heeft er een patch voor gemaakt. Door deze patch uit te voeren, en nadien de pc te herstarten kan dit probleem eenvoudig opgelost worden. De patch is hier te downloaden. Hij werkt niet alleen op Acer computers maar tot dusver op alle computers waarop we dit probleem hebben gevonden.

Sluit voor het uitvoeren van deze patch alle andere software af, want je computer zal moeten herstart worden. Klik op de link om de patch te kunnen downloaden, en daarna op uitvoeren of op opslaan om de patch later te kunnen uitvoeren.