PuntVL.net: Waarom een eigen TLD?

Het draait allemaal rond (h)erkend te worden, meer bepaald door de internationale gemeenschap. Vlaanderen heeft namelijk buitenlandse bevoegdheden, maar probeer maar eens uit te leggen in pakweg Israël dat België opgedeeld is in gewesten en gemeenschappen, en dat jij de minister van Buitenlands Beleid van Vlaanderen en niet van België bent. Een eigen TLD zou de bekendheid van Vlaanderen in de wereld vergroten, en dat kan alleen maar positief zijn.

Ook binnen België is een Vlaamse (en Waalse) TLD niet onnuttig: nu meer en meer nationale instellingen en organisaties gesplitst worden, kunnen deze TLD's hun nut bewijzen. De recente oproep van Mark Demesmaeker aan de Vlaamse overheid om voor al haar instellingen .eu te gebruiken, is een voorbeeld dat er nood is aan een andere TLD dan .be. Een eigen Vlaamse TLD heeft het voordeel dat Vlaanderen zich internationaal profileert én zichtbaar wordt op het Internet, wat bij de .eu minder het geval is.

Meer info vind je op de webstek puntvl.net. Klik op onderstaand logo om deze webstek te openen.

PuntVL: koeien.vla of tout.nu (08/07/2008)
PuntVL steekt zijn licht op in Wales (22/01/2007)